INDUSTRI NYHETER

Behöver uppmärksamma precisionsbearbetning!

2019-03-25
Vad gäller maskinbearbetning, vad gäller bearbetning av mekaniska delar? Det finns mycket mekanisk utrustning, såsom bilar, fräsmaskiner, slipmaskiner, trådskärning etc., bearbetningsprecisionen av olika utrustningar är inte densamma, för att uppnå precisionsbearbetning beror det på hur hög precision mekanisk delar till motsvarande bearbetning Routing och utrustning.

Hög kvalitet kommer från utmärkt teknik. Återigen är det operatörens skicklighet, vilket innebär operatörernas operativa färdigheter hos olika utrustningar, inklusive en djupgående förståelse av utrustningen, förståelse för bearbetning av mekaniska delar och en förståelse för materialet i bearbetade delar. Dessa färdigheter kan normaliseras. Arbetet är långsamt ackumulerat, nyckeln till operatörens färdigheter är övning, och teorin måste förstås.

Bearbetning hänför sig till processen att ändra dimensioner eller egenskaper hos ett arbetsstycke genom en mekanisk enhet. Enligt skillnaden i bearbetningsmetoder kan den delas in i grovbearbetning och efterbehandling. Efterbehandlingsprocessen är mer komplicerad och kraven på bearbetning av verktygsmaskiner och tekniker är relativt höga. Speciella material är precisionsjord efter varm bearbetning, och bearbetningsavdraget måste behållas. Att hålla lite mer eller mindre kommer att påverka delarnas kvalitet!