FÖRETAGET NYHETER

Vad är Fixture?

2019-05-27

Verktyg, dvs processutrustning: hänvisar till den allmänna termen för de olika verktyg som används vid tillverkningsprocessen. Inklusive verktyg / fixturer / mögel / mätverktyg / inspektionsverktyg / tillbehör / bänkverktyg / stationutrustning. Verktyg är dess allmänna förkortning.

 

Kort introduktion

Verktyg är uppdelat i specialverktyg / allmänt verktyg / standardverktyg (liknande standarddelar).

Fixture: Som namnet antyder, en anordning för att klämma fast ett arbetsstycke (eller styra ett verktyg).

Mögel: En enhet som används för att definiera form och storlek på ett produktionsobjekt.

Verktyg: Det verktyg som används i maskinkonstruktion används i princip för att skära metallmaterial, så termen "verktyg" menas i allmänhet ett metallskärverktyg.

Hjälp: Allmänt hänvisar till verktyget som används för att ansluta verktyg och verktygsmaskiner.

Fitter verktyg: En allmän term för verktyg som används i olika tång arbete.

Stationery: En mängd olika enheter som används för att lagra produktionsobjekt eller verktyg på en arbetsplats eller ett lager.

Mätare: Apparaten som användes vid inspektionen.

Fixture: tillverkningsutrustning, termen motsvarar fixtur, ibland synonym med verktyg, ibland kallad fixtures, och används generellt av taiwanesiska / koreanska / japanska ägda elektronikföretag.

Fixturen hör till verktyget, och fixturen innehåller fixturer som är underordnade.