INDUSTRI NYHETER

What is the reason for the forging of casting mold parts?

2019-05-08
The forging of the casting mold parts can make the material structure fine, the carbide distribution and the streamline distribution reasonable, improve the heat treatment performance and improve the service life of the mold. The blanks of casting mold parts are generally formed by forging, and the purpose of forging is to obtain a certain geometric shape, so as to save raw materials, save processing time and reduce cost.
Mot de huvudsakliga arbetsdelarna av formen, speciellt de delar som kräver hög värmebehandlingskvalitet och lång livslängd, såsom formens konvexa och konkava form, kaviteten på smidesformen, plastmatrisen och formgjutningsdysan, förutom kravet på att få en viss geometri Huvudsyftet är att förbättra råmaterialens prestanda genom smide, förutom att forma, spara råmaterial och reducera bearbetningstiden. Därför måste formdelarna, speciellt i de huvudsakliga arbetsdelarna, smiddas före bearbetning, och formen kan tjäna allmänheten under lång tid.