INDUSTRI NYHETER

Vad är orsaken till aluminiumprofilens yta vid normal temperaturförsvagning? Hur hanterar man det?

2019-05-05
The reason:
1 fett, rost och skal inte avlägsnas;
2 After the blackening, the residual liquid is not washed;
3 delar skakar för fort;
4 delar överlappar eller misslyckas med att vända.

Approach: 
1 strengthen pre-treatment, degreasing and pickling;
2 Efter svullningen ska den återstående vätskan tvättas;
3 delar skakhastighet bör vara lämplig;
4 delar ska vändas för att förhindra överlappning.