INDUSTRI NYHETER

What is the cause of loose film when the aluminum profile is black at room temperature? How to deal with it?

2019-05-05
Anledningen:
1 Om avfettningen och rengöringen inte är noggrann kommer den svarta filmen som bildas efter svartning att falla av om den torkas försiktigt;
2 aktivering är inte bra;
3 blackening time is too long;
4 utspädningsförhållandet är liten, lösningsinnehållet är högt och nitrithalten är hög;
5 solution acidity is high; &n aluminum alloy building profile insulation profile bsp;
6 copper replacement is fast, insufficient additives;
7 oljedämpningstid är kort.

Närma sig:
1 Strengthen pre-treatment, pay attention to degreasing and cleaning;
2 Efter avfettning måste delarna vara fullt aktiverade, inte bara för att neutralisera resterande lut på ytan utan också för att aktivera metallytan och öka bindningsstyrkan mellan filmen och substratet.
3 minska svartiden,
4 för att strängt utspäda formuleringslösningen enligt formuleringskraven;
5 can be neutralized with NaOH;
6 add additives;
7 extend the oil immersion time.