INDUSTRI NYHETER

Which precision parts require cnc processing?

2019-05-05
Precision metal processing is now an advanced process for precision parts. The parts used in this type of machining are generally small, because the precision requirements of the parts are relatively high, and the price naturally rises, so the scope of application can be relatively small. So which precision parts need CNC machining? In the production process, different workpieces need to be processed and manufactured. In fact, to a large extent, this is because the customer's needs are constant. Some parts are used in some precision equipment, such as medical equipment, electronic equipment, and so on. Such parts are relatively high in processing complexity and are difficult for many manufacturers to mass produce.

I allmänhet är antalet delar som kräver CNC-bearbetning liten, men bearbetningsformen är mer komplicerad. Även om delarna inte kräver mycket komplicerat verktyg, behöver de några mer olika former, vilket är en svår del av hela arbetsstyckets tillverkning. Vid bearbetning, eftersom en relativt stabil kvalitetsnivå krävs och bearbetningsnoggrannheten är relativt hög är det nödvändigt att utföra numeriskt styrd bearbetning. Vanliga delar i det dagliga livet är precisionsaxlar och fiberstångshjul. Vissa delar måste bearbetas i den utsträckning det blotta ögat inte kan observera, så processkravskraven för operatörer är relativt höga.

Det är inte möjligt att utföra massproduktion. Batchoperationen av sådana delar garanterar inte relativt stabil kvalitet, så det kan endast produceras i små satser. I dagens tillverkningsindustri är naturligtvis efterfrågan på dessa komponenter relativt begränsad, så bara några stora tillverkare kommer att tillhandahålla motsvarande produktionstjänster.